Agro De Bonte

Agro De Bonte

Agro De Bonte, gewassen van eigen bodem

Bij Agro De Bonte telen wij allerlei soorten landbouwgewassen. Die gewassen worden op het juiste tijdstip geoogst met machines die voldoen aan de normen van vandaag. We houden de oogst tijdelijk bij op het bedrijf en verkopen hem later door. Door het kweken van eigen landbouwgewassen, zorgen we voor een ideale bodemstructuur.

Agro De Bonte

Landbouwgewassen

en de meerwaarde die ze bieden

Door de aanwezigheid van gewassen, kunnen wij aan vruchtwisseling of wisselbouw doen, wat een grote meerwaarde is voor onze boomkwekerij. Die landbouwgewassen nemen belangrijke voedingselementen op uit de bodem en de lucht, waardoor ze zorgen voor een zeer goede bodemsamenstelling.

Door één jaar voor de aanplant van onze bomen gewassen op het perceel te zetten, zullen wij daar het jaar nadien (misschien zelfs letterlijk) de vruchten van plukken.